ข่าวสารโครงการ

ครั้งแรกกับการประกวด โฮมสเตย์ไทย โดยธนาคารออมสิน ด้วยแนวคิดที่รวมความ SMART และ STYLE มาไว้ด้วยกัน
ร่วมติดตามข่าวสารของโครงการ ที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ