วีดีทัศน์โครงการ

กิจกรรมภายใต้กรอบโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและประชาสัมพันธ์ชุมชนในโครงการ ให้เป็นต้นแบบแห่งความเข้มแข็ง และถ่ายทอดจากชุมชน สู่ชุมชน

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานต่างประเทศ

อัพเดต: 24 มกราคม 2562 อ่าน: 82 คน

วีดีทัศน์โครงการทั้งหมด